Biyunakademin

Grand master Fan Xiulan

Redan som barn lärde sig Fan Xiulan Qi Gongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och har skapat "Biyun - den hälsobevarande metoden".

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong mästare av kinesiska hälsovårdsmyndigheter och har tilldelats en professur i medicinsk Qi Gong.

 

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbyhus där utbildning i Biyunmetoden bedrivits med Fan Xiulan som huvudlärare. Biyunskolan har flyttat till Solna och utvecklats till Biyunakademin.

Fan Xiulan grundade ett hälsohem (1985) i Xiangshan utanför Peking. Där blev människor rehabiliterade enbart genom att använda Qi Gong som behandlingsmetod. Där bedrevs även utbildning av instruktörer. Undervisningen gavs till elever från Kina och övriga världen.

I boken Qigong enligt Biyun som är Fan Xiulans första bok på svenska kan du läsa mer om henne och mycket annat.