Biyunakademin

Grand master Fan Xiulan

Redan som barn lärde sig Fan Xiulan Qi Gongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och har skapat "Biyun - den hälsobevarande metoden".

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong mästare av kinesiska hälsovårdsmyndigheter och har tilldelats en professur i medicinsk Qi Gong.

 

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbyhus där utbildning i Biyunmetoden bedrivits med Fan Xiulan som huvudlärare. Biyunskolan har flyttat till Solna och utvecklats till Biyunakademin.

Fan Xiulan grundade ett hälsohem (1985) i Xiangshan utanför Peking. Där blev människor rehabiliterade  genom att använda Qi Gong och kinesisk medicin som behandlingsmetod. Där bedrevs även utbildning av instruktörer. Undervisningen gavs till elever från Kina och övriga världen.

I boken Qigong enligt Biyun som är Fan Xiulans första bok på svenska kan du läsa mer om henne och mycket annat.