Biyun den hälsobevarande metoden

Medicinsk Qi gong härstammar från den traditionella kinesiska medicinen med rötter 5000 år tillbaka i tiden. Qi betyder livskraft och Gong kan översättas med metod.

Man har i Kina utarbetat ett medicinskt system som gör det möjligt att behandla människan enligt en helhetssyn. De fyra huvudgrenarna är Medicinsk Qi Gong, Akupunktur, Örtmedicin samt Tuina - kinesisk massage.

Qi Gongen hjälper kroppens självläkande krafter att aktiveras. Den stimulerar och stärker leder, muskler, nervbanor och cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt. Sinnet balanseras, det blir lättare att koncentrera sig. Man motverkar oro, stress och ängslan och ett allmänt välbefinnande infinner sig. 

En av fördelarna i Biyunmetoden som jag är instruktör i, är att den är enkel och naturlig, har långsamma och mjuka rörelser så att även människor med värk kan genomföra dem. Ger på ett tidigt stadium hälsoeffekter, vilket vid ytterligare träning fördjupas. Koncentrationen är viktig, om tankarna far iväg när man tränar låter man dem gå tillbaka till den rörelse man utför.

Grundaren av Biyunmetoden heter Grand master Fan Xiulan, läs mer om henne, se i meny.

 

Undervisningen är upplagd så att man efter kursen ska kunna utföra Qi Gong i hemmet. Man får köpa en CD skiva efter varje kurs och även en bok, som man kan följa när man lärt sig rörelserna och koncentrationen om det är Jishu gong, Delfinkraftens Qi gong eller Senior Qi gong man lär sig.

 

 

Jichu Gong

Är en metod inom den medicinska Qi Gongen med en systematisk genomgång av hela kroppen. Genom olika rörelser och positiv koncentration öppnar man upp för god Qi och blodcirkulation samt främjar kroppens läkningsförmåga.

Den justerar de inre organens funktioner, stimulerar energiflödet i kroppen och mjukar upp stela leder. Skapar balans mellan yin och yang, vilket balanserar det psykiska välmåendet. 

Avslappning är en viktig del som gör kropp och sinne mer mottagligt. Naturens läkande kraft är en del i övningarna, samt att man har positiva tankar och känslor inom sig. Man kan träna både inomhus  och utomhus vid bra väder. Man kan både sitta och stå vid övningarna.

Delfinkraftens Qi Gong

Här hämtar man inspiration från havet och delfinen, denna visa varelse som är känd att vara så godhjärtad och kraftfull. 

Med en positiv koncentration om delfinen som hoppar, dansar och dyker rör man sig graciöst till klassisk kinesisk musik.

Metoden ger snabbt hälsoeffekter  och passar alla sorters människor. Motverkar alla typer av stressrelaterade problem, stärker fysik och mental balans. 

Den har visat sig hjälpa både vid kroniska sjukdomar som t.ex. fibromyalgi, astma, högt blodtryck likväl som att bygga upp kroppens försvarskraft och självläkande förmåga. Kan även motverka rädsla, oro och irritation mm.

Stilla Qi Gong, meditation, mindfulness

Stilla Qi Gong är olika stillhetsmetoder enligt Biyun som förmedlats genom Grand master Fan Xiulan. Metoden passar alla, barn, ungdom, vuxna och äldre. Man kan sitta på en stol eller på golvet på en kudde/matta.

Det finns många vackra och mångfacetterade metoder för att uppnå stillhet.

Metoderna som används här är för att hjälpa dem som vill fördjupa sig i stillhet och uppnå medicinska effekter för kropp och själ, samt för att utveckla sin intuition och visdom.

Övningarna kan te sig mycket enkla, men de enklaste Stilla Qi Gong metoderna är de högsta och starkaste.

Stilla Qi Gong metoderna syftar till att skapa harmoni och till att hjälpa oss hitta vår inre balans.

Senior Qi Gong

Senior Qi Gong är en grundträning speciellt utformad för äldre människors behov, från pensionsålder och uppåt. En stark och enkel metod för att främja hälsa och välbefinnande. Den har många likheter med Jishu Gong, se ovan.

Rörelserna stimulerar kroppen  och sinnet. 

Det är en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration med syfte att få igång cirkulationen av energi och blod kroppen.

Dessutom ingår det metoder för att främja hjärnan,motverka stress och hjärnans sjukdomar.